306

306

305. ЦДАВОу. — Ф. 3172. — Оп. 1. — Спр. 69. -С. 224—224-зв; Симон Петлюра. Статті, листи, документи. — Київ, 1999. — Т. 3. — С. 392.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >