Документ № 44 Закон Директорії УНР «Про покладення на Державну Слідчу Комісію для рослідування подій повстання 29 Квітня 1919 року розсліду повстання Отамана Балбачана з участю деяких осіб та організацій»

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

Документ № 44

Закон Директорії УНР «Про покладення на Державну Слідчу Комісію для рослідування подій повстання 29 Квітня 1919 року розсліду повстання Отамана Балбачана з участю деяких осіб та організацій»

5 липня 1919 р.

ІМЕНЕМ УКРАЇНСЬКОЇ Народньої Республіки

Затверджуємо: 5 липня 1919 року

Голова Директорії Петлюра

Члени: А. Макаренко, Член-Секретарь Ф. Швець.

Посвідчую: Державний Секретар JI. Шрамченко 508. Ухвалений Кабінетом Народніх Міністрів

ЗАКОН

Про покладення на Державну Слідчу Комісію для рослідування подій повстання 29 Квітня 1919 року розсліду повстання Отамана Балбачана з участю деяки[х] осіб та організацій. На доповнення закону 30 Квітня 1919 року «про утворення Державної Слідчої Комісії для розслідування подій повстання 29 квітня 1919 р.»

постановити:

1. На Державну Слідчу Комісію, яка утворена згідно згаданому закону, покласти й розслід повстання Отамана Балбачана проти влади Української Народньої Республіки з участю деяких осіб та організацій.

2. Державна Слідча Комісія користується, що до розсліду цього повстання, всіма правами й на неї покладаються всі обов’язки, які зазначені в згаданому законі 30 квітня 1919 року.

3. Закон цей перевести в життя по телеграфу.

Голова Кабінету Народніх Міністрів Б. Мартос.

Міністр Юстиції Андрій Лівицький.

З оригіналом згідно: За Начальника Відділу Департаменту Законодавчих Справ Державної канцелярії (підпис)

Звірив:

Діловод 1-го Департаменту Міністерства Юстиції [58]

(ЦДАВО України. — Ф.3810. — Оп.1. — Спр.2. — Арк.2. Копія.)