Документ № 39 Лист члена Директорії А. Макаренка до Наказного отамана Дієвої армії УНР О. Осецького

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

Документ № 39

Лист члена Директорії А. Макаренка до Наказного отамана Дієвої армії УНР О. Осецького

22 червня 1919 р.

У.Н.Р. П. Наказному Отаману

Член Директорії Зразок П. Голові Ради Народніх міністрів і Української п. Міністру Юстиції

Народньої Республіки 22 червня 1919.

4.1179

Кам’янець

П. Голова ради Міністрів і п. Міністр Юстиції листом від 20 червня б. р. звернулись до мене з повідомленням, що допит отамана Балбачана в справі виключного державного значіння нині вже закінчився і прохають одміни даного мною в свій час на ст. Чорний Острів, за відсутністю П. Головного Отамана, наказа про затримання виконання вироку суда відносно отамана Балбачана, який наказ був даний мною на прохання П. Голови Ради Міністрів і Міністра Юстиції.

Маючи на увазі, що зазначений наказ був даний мною виключно за відсутністю П. Головного Отамана, бо в той мент я був єдиним представником Верховної Влади, котрий міг заступати П. Головного Отамана, згідно висчеспомянутого листа Голови Ради Міністрів і Міністра Юстиції від 20 червня б. р., а також зважаючи на постанову Ради Міністрів від червня б. р., котра підверджує, що справа Балбачана цілком залежить від П. Головного Отамана і Вас, Пане Отамане, — вважаю зазначений свій наказ, яко тимчасовий, нині відміненим і дальший напрямок всієї цієї справи залежним виключно від військової влади.

Член Директорії Макаренко

Урядовець особливих доручень Пертиванів.

(ЦДАВО України. — Ф.2279. — Оп.1. — Спр. З. — Арк.11–11 зв. Оригінал.)