431

431

Vitr, VI, 7; Gagnat R., Chapot V. Man. des Ant. Rom. Vol. I. P. 33 sq.