157

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

157

Плансон. Сословия. С. 15–25; Ромер. С. 747–748; Семенов. С. 14–16, 44–45; Ярмонкин В. В. Задача дворянства (СПб., 1895). С. 1–3; Елишев. Дворянское дело. С. 87–93; Елишев// Русское обозрение. 1897. Май. С. 484–485.