30. С. 73-74.

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

30. С. 73-74.

216 Зазубрин В. Два мира. Иркутск, 1980. С. 395-396. 217 Там же. С. 317-318. 218 Там же. С. 118. 219 Там же. С. 388-389. 220 там же. С. 389. 221 Там же. С. 390. 222 Горький М. Полн. собр. соч. М., 1953. Т. 27. С. 267. 223 Зазубрин В. Указ. соч. С. 386. 224 Заболоцкий Н.А. Избранное. Уфа, 1975. С. 79. 225 Синельников И. Молодой Заболоцкий // Воспоминания о Заболоцком. М., 1977. С.