1200

1200

30 См.: Нариси з історії дипломатії України. — К., 2001. — С. 322; Солдатенко В. Ф. Українська революція й пошук зовнішньополітичних орієнтацій УНР // Україна дипломатична. Науковий щорічник. Вип. ІІІ. — К., 2003. — С. 377.