СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Акція «Вісла»: вигнані з рідної землі // Голос України. — 2000. — 22 січня. — С. 6–7.

2. Антифашистское движение Сопротивления. Известное и неизвестное // Голос Украины. — 1999. — 6 ноября. — С. 6–7.

3. Бандера С. Мої життєписні дані / С. Бандера. — Стрий: б.в., 1998. — 48 с.

4. Бар М. Війна втрачених надій: український самостійницький рух у 1939–1945 рр. / М. Бар, А. Зеленський // Український історичний журнал. — 1992. — № 6. — С. 116–122.

5. Безпалько П. Роман Шухевич (генерал Тарас Чупринка) — легендарний командир УПА / П. Безпалько // Кримська світлиця. — 1999. — 20 серпня. — С. 19; 27 серпня. — С. 19.

6. Берекета Б. Колківська республіка / Б. Берекета // Голос України. — 1994. — 14 січня.

7. Берекета Б. Все починалося в Піддубцях / Б. Берекета, Ю.Хлопук // Голос України. — 1992. — 5 вересня. — С. 12.

8. Білинський А. Світло і тіні ОУН-УПА / А. Білинський // Голос України. — 1992. — 1 липня. — С. 12–13; 3 липня. — С. 12–13.

9. Бульба-Боровець Т. Армія без держави / Т. Бульба-Боровець. — Львів: Поклик сумління, 1993. — 156 с.

10. Верстюк В. Україна від найдавніших часів до сьогодення: Хронологічний довідник / В. Верстюк, О. Дзюба, В.Репринцев. — К.: Наукова думка, 1995. — 678 с.

11. Голубенко І. Коли ми вмирали нам дзвони не грали… / І. Голубенко // Дзвін. — 1993. — № 2–3. — С. 117–128; № 4–6. — С. 106–115; № 7–9. — С. 90–102; 1994. — № 6. — С. 103–109.

12. Гриневич Л. Правда про УПА / Л. Гриневич // Кримська світлиця. — 2000. — 14 квітня. — С. 6; 21 квітня. — С. 6; 5 травня. — С. 6.

13. Гунчак Т. Україна. І половина ХХ століття / Т. Гунчак. — К.: Либідь, 1993. — 288 с.

14. Давиденко В. Чем занимались «национальные герои»/В. Давиденко // Политика и время. — 1991. — № 6. — С. 83–87.

15. Дзьобак В. Час руїни минає, доба творення настає / В. Дзьобак // Голос України. — 1992. — 13 жовтня. — С. 7; 14 жовтня. — С.7.

16. Дмитрук К. С крестом и трезубцем / К. Дмитрук. — М.: Политиздат, 1979. — 317 с.

17. Дмитрук К. Жовто-блакитні банкроти / К. Дмитрук. — К.: Дніпро, 1982. — 399 с.

18. Жуковский А. Они повсюду слышали зов Киева / А. Жуковский // Голос Украины. — 1995. — 15 апреля. — С. 10.

19. Журавлев Н. Не смыть кровавый след / Н. Журавлев // Крымская правда. — 1992. — 4 сентября. — С. 4.

20. Заречный В. Альянс: ОУН-СС/В. Заречный // Военно-исторический журнал. — 1991. — № 4. — С. 63–70.

21. За що боролася УПА // Голос України. — 1992. — 18 липня.

22. Емгебісти у формі УПА // Флот України. — 1993. — 20 березня.

23. Іванцев І. Українська повстанська армія в національно-визвольних змаганнях українського народу в 40-50-х роках / І. Іванців. — Івано-Франківськ, 1992. — 18 с.

24. Історія України / Керівник авт. кол. Ю. Зайцев. — Львів: Світ, 1996. — 488 с.

25. Історія України в особах: ХІХ-ХХ ст. / Керівник авт. кол. І. Войцехівська — К.: Україна, 1995. — 479 с.

26. Как и против кого боролась ОУН-УПА. Свидетельствуют документы из Архива ЦК компартии Украины // Политика и время. — 1991. — № 8. — С. 66–81.

27. Книш З. Становлення ОУН / З. Книш. — К.: Видавництво ім. О. Теліги, 1994. — 132 с.

28. Ковалевський З. Правда про УПА / З. Ковалевський// Кримська світлиця. — 2000. — 14 квітня. — С. 6; 21квітня. — С. 6; 28 квітня. — С. 6; 5 травня. — С. 6.

29. Коваль М. ОУН-УПА и «третий рейх» / М. Коваль // Политика и время. — 1991. — № 5. — С. 70–75.

30. Коваль М. ОУН-УПА: між «третім рейхом» і сталінським тоталітаризмом / М. Коваль // Український історичний журнал. — 1994. — № 2–3. — С. 94–102.

31. Коваль М. «Просвіта» бореться словом… / М. Коваль // Кримська світлиця. — 2000. — 5 травня. — С. 12.

32. Коваль М. Правда безнадійних змагань / М. Коваль // Політика і час. — 1997. — № 9. — С. 75–82; № 10. — С. 67–74.

33. Косик В. Україна під час другої світовой війни (1939–1945) /В. Косик. — Київ; Париж; Нью-Йорк; Торонто: Либідь, 1992. — 734 с.

34. Косик В. Україна і Німеччина у другій світовій війні / В. Косик. — Париж; Нью-Йорк; Львів: Наукове товариство ім… Т. Шевченка, 1993. — 659 с.

35. Косик В. Надо ли реабилитировать ОУН-УПА? / В. Косик // Голос Украины. — 1993. — 14 мая. — С. 6; 22 мая. — С. 12.

36. Кто такие бандеровцы и за что они борются. — Дрогобич: Відродження, 1995. — 63 с.

37. Кук В. Генерал Роман Шухевич / В. Кук. — К.: Бібліотека українця, 1977. — 110 с.

38. Кульчицький С. Українські націоналісти в червоно-коричневій Європі / С. Кульчицький // Сучасність. — 1999. — № 4. — С. 71–74.

39. Літопис Української Повстанської Армії. Т. 2. Волинь і Полісся. Кн. 2. — Торонто: Літопис УПА, 1977. — 256 с.

40. Літопис Української Повстанської Армії. Т. 3. Чорний ліс. Кн. 1. — Торонто: Літопис УПА, 1978. — 272 с.

41. Малий словник історії України // В. Смолій, С. Кульчицький, О. Майборода та ін. — К.: Либідь, 1997. — 464 с.

42. Мартинець В. Українське підпілля. Від У.В.О. до О.У.Н. / В. Мартинець. — ,[366]1949. — 349 с.

43. Масловский В. В борьбе с врагами социализма / В. Масловский. — Львов: Высшая школа, 1984. — 187 с.

44. Масловский В. «Акт 30 июня» / В. Масловский // Политика и время. — 1991.— № 12. — С. 77–81; № 13. — С. 75–79.

45. «Медовий місяць» з фашистським режимом // Голос України. — 1999. — 16 жовтня. — С. 4–5.

46. Мельник А. Спогади та документи / А. Мельник. — К.: Дніпро, 1995. — 349 с.

47. Ми не вийдемо з того бою, ми не станем на коліна… // Голос України. — 1999. — 20 листопада. —С. 6–7.

48. Мірчук П. Нарис історії Організації Українських Націоналістів / П. Мірчук. Т.1. 1920–1939. — Мюнхен; Лондон; Нью-Йорк: Українське видавництво, 1968. — 639 с.

49. Мірчук П. Революційний змаг за УССД. (Хто такі «бандерівці», «мельниківці», «двійкарі») / П. Мірчук. Т.1. — Нью Йорк; Торонто; Лондон: Союз українських політв’язнів, 1985. — 222 с.

50. Мірчук П. Революційний змаг за УССД. (Хто такі «бандерівці», «мельниківці», «двійкарі») / П. Мірчук. Т.2. — Нью Йорк; Торонто; Лондон: Союз українських політв’язнів, 1987. — 280 с.

51. Місило Є. Повстанські могили / Є. Місило. — Варшава; Торонто: Український архів, 1995. — 401 с.

52. Олійник П. Зошити / П. Олійник // Український історичний журнал. — 1993. — № 1. — С. 110–122.

53. О недостатках в политической работе среди населения западных областей УССР. Постановление Центрального Комитета КПСС 27 сентября 1944 г. // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. — М., 1985. — Т. 7. — С. 526–531.

54. Осташ И. Была война и после мировой / И. Осташ // Голос Украины. — 1997. — 14 октября. — С. 10.

55. ОУН і УПА у другій світовій війні (документи) // Український історичний журнал. — 1994. — № 2–3. — С. 102–129; № 4. — С. 89–107; № 5. — С. 98–115; № 6. — С. 98–114.

56. ОУН: минуле і майбуття: Збірник. — К.: Фундація ім… О. Ольжича, 1993. — 301 с.

57. Патріляк І. Військові плани ОУН(б) у таємній Іструкції Революційного проводу (травень 1941 р.) / І. Патріляк // Український історичний журнал. — 2000. — № 2. — С. 127–137.

58. Патріляк І. Націоналістичний партизанський рух на території Західної України влітку 1941 р. / І. Патріляк // Український історичний журнал. — 2000. — № 4. — С. 113–119.

59. Покальчук Ю. То не бандити, синку / Ю. Покальчук // Кримська світлиця. — 1999. — 6 січня. — С. 6; 15 січня. — С. 6.

60. Рябчиков В. Коричневые пятна национализма / В. Рябчиков // Крымская правда. — 1998. — 8, 15, 22, 29 августа; 5, 12, 19 сентября.

61. Самостійна Україна. Збірник програм українських політичних партій початку ХХ століття. — Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ управління по пресі, 1991. — 82 с.

62. Сергійчук В. ОУН-УПА в роки війни. Нові документи і матеріали / В. Сергійчук. — К.: Дніпро, 1996. — 496 с.

63. Сергийчук В. Повстанцев вооружала и… Красная Армия в порядке «шефской помощи» / В. Сергийчук // Голос Украины. — 1997. — 17 мая — С. 8.

64. Сергійчук В. Десять буремних літ: Західноукраїнські землі у 1944–1953 рр.: Нові документи і матеріали / В. Сергійчук. — К.: Дніпро, 1998. — 942с.

65. Сидоренко Б. Чекисты в форме УПА/Б. Сидоренко // Голос Украины. — 1993. — 2 июня. — С. 11.

66. Сидоренко Б. Выбросим камень из-за пазухи /Б. Сидоренко // Голос Украины. — 1993. –17 августа. — С. 6.

67. Сидоренко Б. Спецгруппа «перелицованных» / Б. Сидоренко // Голос Украины. — 1994. — 30 апреля. — С. 16.

68. Скорупський М. Туди де бій за волю / М. Скорупський. — К.: Дніпро, 1992. — 352 с.

69. Слободянюк М. Рух Опору на Дніпропетровщині в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945) / М. Слободянюк., І.Шахрайчук — Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 1998. — 84 с.

70. Сталин — Рокоссовскому: «Мне легче одеть на тебя одного польскую форму, чем на всю польскую армию советскую форму» // Голос Украины. — 1999. — 18 декабря. — С. 4–5.

71. Субтельный О. Украина: история / О. Субтельный. — К.: Лыбидь, 1993. — 512 с.

72. Чумак В. Метаморфозы ОУН-УПА/В. Чумак // Под знаменем ленинизма. — 1990. — № 22. — С. 71–79; № 23. — С. 68–78.

73. Шанковський Л. Історія українського війська / Л. Шанковський. — К.: Панорама, 1991. — 192 с.

74. Шаповал Ю. Сталінізм і Україна / Ю. Шаповал // Український історичний журнал. — 1992. — № 10–11. — С. 3–13.

75. Шевчук В. Украинская повстанческая армия /В. Шевчук //Политика и время. — 1991. — № 11. — С. 78–84.

76. Шевчук В.П. Історія української державності / В.П. Шевчук, М.Г.Тараненко. — К.: Либідь, 1999. — 480 с.