№ 2 Витяг з устрою організаціЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ

We use cookies. Read the Privacy and Cookie Policy

№ 2

Витяг з устрою організаціЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ

II розділ.

Членами доросту О.У.Н. можуть бути українці (ки) у віці 8-15 р.

Членами юнацтва О.У.Н. можуть бути українці (ки) у віці 15-21р.

Членами О.У.Н. можуть бути українці (ки), яким скінчився 21 рік.

Кожний бажаючий вступить в О.У.Н. подає до одного з відділів писану заяву з порукою двох дійсних членів ОУН.

Новий член впродовж 6 місяців вважається кандидатом.

Обов’язком членів є підлягати приписам Устрою, правильників, постановам і наказам усіх кермуючих органів ОУН, ширити ідеологію українського націоналізму, притягати нових членів і своєчасно платити членські вкладки.

III Розділ.

ОУН на території України ділиться на 10 країв.

ОУН на чужині ділиться на 10 теренів.

Край ділиться на 5 округ.

Терен ділиться- відповідно до політичних кордонів- на держави.

Кожна округа й держава ділиться на відділи.

IV Розділ.

Відділ складається з членів ОУН, що перебувають в одній місцевості.

Відділ має гурти Доросту й Юнацтва.

На чолі відділу стоїть Управа в складі Голови й двох членів.

Голову обірають Загальні Збори Відділу. Членів Управи затверджують Загальні Збори на пропозицію Голови.

V Розділ.

На чолі Округи чи Держави стоїть Секретар, якого призначає Провід Українських Націоналістів.

VI Розділ.

На чолі Краю чи Терену стоїть Провідник, якого призначає Провід Українських Націоналістів.

VII Розділ.

Законодавчим Органом ОУН є Збір Українських Націоналістів.

Членами Збору є всі Секретарі Округ чи Держав, усі ПровідникиКраїв чи Теренів, усі члени Проводу, усі члени Суду, Головний Контрольний і всі члени ОУН, що виконують ці чи інші самостійні завдання.

VIII Розділ.

Виконавчим органом ОУН є Провід Українських Націоналістів.

Провід складається з Голови якого покликує Збір, і вісьмох членів, яких на пропозицію Голови затверджує Збір.

Кожний член Проводу, що стоїть на чолі Референтури, зветься референтом.

IX Розділ.

Фінансово-технічну контролю ОУН проводить Головний Контрольний, якого покликує Збір Українських Націоналістів.

X Розділ.

Голова Проводу, Провідники, Секретарі й Голови Відділів мають право накладати кари на членів ОУН.

Суд ОУН складається з Головного Судді, якого покликує Збір Українських Націоналістів, і двох членів, яких іменує Провід з-поміж фахово-підготованих членів ОУН.

Правильник Організаційної Карности встановлює норми дисциплінарної влади керівників і діяльности Суду ОУН.

Відень, лютий 1929р.

Мірчук П. Нарис історії ОУН. / П.Мірчук.–

Мюнхен; Лондон; Нью-Йорк: Українське вид-во, 1968, с. 100.