5

5

Chilver G.E.F. Cisalpine Gaul. Oxford, 1941. P.74-77; Zajac J. Od Wenetow do Rzymian. Studium epigraphiczno-antropomasticzne (I w. p. n.e. -- I w. n.e.). Torun, 1991. S.157-159.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >