31

31

Mrozewicz L. Rozwoj ustroju municypalnego a postepy romanizacji w Mezji Dolnej. Poznan, 1982; Mrozewicz L. Roman Military Settlements in Lower Moesia (I-III Cent.) // Archeologia. 1982. 33. S.79-105; Sarnowski T. Wojsko rzymskie w Mezji Dolnej i na polnocnym wybrzezu morza Czarnego. Warszawa, 1988.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >